Yudansha seminarie 2018


Yudansha 2018
Yudansha stage 2018

English text below...

Afgelopen weekend hebben de Aikikan yudansha van vrijdagavond tot zondagmiddag samen getraind in Blankenberge onder leiding van Antoine Vermeulen sensei.

Soms fysiek intensief, soms mentaal. De principes werden uitgelegd en daarna in praktijk omgezet.
De etiquette werd nog eens herhaald en sommige punten kregen extra aandacht.

Een tekst van Sugano sensei vormde de leidraad. Een aantal principes werden op een andere manier belicht. Ukemi, omote en ura, maai en harmonie en de juiste ademhaling werden uitgediept.
Onze sensei deelde zijn kennis aan de hand van anekdotes van de uchi deshi van O'Sensei.

Zaterdag legde onze Portugese vriend Joao een mooi shodan examen af en Bjorn demonstreerde hoe hij Aikido in zijn dagelijkse leven gebruikt in zijn muziek.

Bedankt Rudy Vermeulen en alle vrijwilligers voor de organisatie.

Bedankt Antoine Vermeulen sensei om uw kennis met ons te delen, het was voor iedere aanwezige yudansha een verrijking van de aikidobeleving.


Groepsfoto


Last weekend the Aikikan yudansha trained together from Friday evening to Sunday afternoon in Blankenberge, lead by Antoine Vermeulen sensei.

Sometimes it was physically intensive, sometimes mentally. The principles were explained and then practiced.
The etiquette was reminded once more and some points were given extra attention.

A text by Sugano formed the guideline. A number of principles were highlighted in a different way. Ukemi, omote and ura, maai and harmony and the proper breathing were explored in depth.
Our sensei shared his knowledge through anecdotes from the uchi deshi of O'Sensei.

On Saturday our Portuguese friend Joao passed a great shodan exam and Bjorn demonstrated how he uses Aikido in his daily life in his music.

We would like to thank Rudy Vermeulen and all the volunteers for the organization.

We are very grateful to Antoine Vermeulen sensei for sharing his knowledge and expertise with us, it was for each yudansha who attended an enrichment of the aikido experience.